انجام نشده
روز شمار اجرای وعده های مسئولان به مردم

عبور ظرفیت منصوبه انرژی های تجدیدپذیر کشور از مرز 1000 مگاوات

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تاریخ انتشار :

عبور ظرفیت منصوبه انرژی های تجدیدپذیر کشور از مرز 1000 مگاوات

محمد ساتکین، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: "درحال حاضر نزدیک به 900 مگاوات ظرفیت منصوبه داریم. از این رقم 880 مگاوات ظرفیت نصب شده است و حدود 20 مگاوات ظرفیتی است که در شرف اتصال به شبکه سراسری است. در برنامه دولت دوازدهم این هدفگذاری شده که تا پایان دولت، ظرفیت منصوبه انرژی های تجدیدپذیر کشور از مرز 1000 مگاوات عبور کند. پیش بینی ما رسیدن به رقم 1015 مگاوات است. به عبارتی تا پایان دولت، برای نخستین بار ظرفیت نصب شده انرژی های تجدیدپذیر کشور 4 رقمی خواهد شد."