پنجشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۶ - November 23 2017
یک قالی زیبا از لامپ های کم مصرف !

یک قالی زیبا از لامپ های کم مصرف !

نگاه هنرمندانه یک کاریکاتوریست به مصرف برق.
دیدگاه آنوری ها به  خشکسالی !

دیدگاه آنوری ها به خشکسالی !

دیدگاه کاریکاتوریست ها به پدیده خشکسالی در همه دنیا دیدنی است.
اندراحوالات گران شدن ناگهانی برق !

اندراحوالات گران شدن ناگهانی برق !

رسانه ها نوشتند که برق بدون اطلاع مردم گران شده است. در این شرایط حتی مشترکان ناخواسته و بدون هیچ گناهی بدهکار هم شده اند.
آب می جوییم!

آب می جوییم!

این کاریکاتور چه می گوید، جز آن که ما به آب را این گونه خواهیم جست اگر اکنون به فکر آینده نباشیم!
یک قالی زیبا از لامپ های کم مصرف !
نگاه هنرمندانه یک کاریکاتوریست به مصرف برق.
دیدگاه آنوری ها به  خشکسالی !
دیدگاه کاریکاتوریست ها به پدیده خشکسالی در همه دنیا دیدنی است.
اندراحوالات گران شدن ناگهانی برق !
رسانه ها نوشتند که برق بدون اطلاع مردم گران شده است. در این شرایط حتی مشترکان ناخواسته و بدون هیچ گناهی بدهکار هم شده اند.
این کاریکاتور چه می گوید، جز آن که ما به آب را این گونه خواهیم جست اگر اکنون به فکر آینده نباشیم!