پنجشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۶ - November 23 2017
پربحث ترین
t_sar
t_sar
fr_img
fr_img
پربازدید ترین
t_sar
t_sar
fr_img
fr_img
جدیدترین اخبار
t_sar
t_sar
fr_img
fr_img
کد خبر: ۷۵۰۱
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
نیروگاه های شناور خورشیدی؛
اگر چه متوسط میزان تبخیر از دریاچه های پشت سدها در کشور در حدود 5 درصد از کل آب تنظیمی این سدها را شامل میشود اما میزان این تبخیر در مناطق خشک وپرتابش کشور نظیر استان بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان،کرمان و فارس بیش از این میزان است و باید راهکاری جهت جلوگیری از تبخیر بیش از اندازه به ویژه در مناطق مذکور بکار بست.
به گزارش نیرو نیوز،در حال حاضر 70 نیروگاه خورشیدی شناور درجهان با ظرفیتی معادل 93مگاوات در حال بهره برداری هستند. بزرگترین این نیروگاهها 20 مگاوات وکوچکترین آنها 5کیلووات ظرفیت دارد. بیش از 50 درصد از این نیروگاههاظرفیتی کمتر از 1 مگاوات دارند. اما این بدان معنی نیست که امکان احداث نیروگاههای خورشیدی بزرگ مقیاس(درابعاد مگاوات) فراهم نیست
آب به سبب خصوصیت فیزیکی منحصر به فرد خود نمیتواند در یک مکان برای مدت طولانی باقی بماند. تبخیر یکی از روشهایی است که سبب فرار آب از محلهای جمع آوری آب میشود که در معرض تابش خورشید قراردارند.
اگر چه آب تبخیر شده در نهایت دوباره به عنوان باران یا برف به زمین برخواهد گشت،اما از دسترس مناطق اطراف مخازن آب خارج شده و نميتوان در خصوص آن برنامه ریزی کرد.
اگر چه متوسط میزان تبخیر از دریاچه های پشت سدها در کشور در حدود 5 درصد از کل آب تنظیمی این سدها را شامل میشود اما میزان این تبخیر در مناطق خشک وپرتابش کشور نظیر استان بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان،کرمان و فارس بیش از این میزان است.
 بی شک تأمین و برنامه ریزی منابع آب مناطق یاد شده جهت امنیت آبی این مناطق و استفاده از آن در مصارف مختلف ضروری است. در این راستا تاکنون سدهایی در این مناطق ساخته شده و در آینده نیز احداث خواهد شد.اما در این مناطق همواره مسأله تبخیر آب از مسایل مهم بوده که ناشی از تابش شدید خورشیدبر سطح این مخازن است.
 تغییرات اقلیمی و افزایش دمای زمین عامل دیگری است که سبب تشدید این امردر سالهای آتی خواهد شد.
 اما چگونه می توان ضمن برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از مخازن موجود و آتی، ازتبخیر آب و از ازدست دادن آن جلوگیری کرد؟ آیا میتوان منافع جدیدی را از این مخازن متصور بود؟ 
این امر در شرایطی ممکن خواهد بودكه به نحوی، پوششی بر روی سطح این مخازن ایجاد نمود تا از تابش خورشید بر آن جلوگیری کرده و در عین حال اگر این سطح بتواند انرژی دریافتی از خورشید را به برق تبدیل كند میتواند منافع جدید مورد نظر را ایجاد نماید. صفحه های خورشیدی شناور هردو این اهداف را همزمان برآورده می سازند.
صفحه های خورشیدی شناور همان پنلهای فتوولتاییک خورشیدی هستند که درسطح زمین نصب میشوند با این تفاوت که این صفحات با یک سازه شناور در آب ثابت شده است. با همین انتقال از زمین به سطح آب، پنلهای خورشیدی اینک با حفظ مزیت
تولید انرژی، میتوانند سبب کاهش آب به سبب تبخیر، تولید انرژی با بازده بالاتر(به طورمتوسط 15 درصد) و همچنین کاهش رشد جلبکها در آب شود.
این صفحات سبب میشوند تا 90 درصد از میزان تبخیر آب در سطح زیر پوشش آنها کاهش یابد. البته در کشورهایی که زمین کافی برای تولید انرژی خورشیدی وجود ندارد،عدم استفاده از اراضی را می توان به این مزایا افزود که در ایران مزیت آخر داراي اهميت چنداني نيست.
در بین نیروگاههای در حال بهره برداری نام 13 کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، هند، اندونزی، اسرائیل، تایلند، هلند، سنگاپور و امریکا به چشم می خورد، كه ژاپن و انگلستان دو کشور پیشرو در زمینه توسعه این نوع نیروگاهها محسوب میشوند.
 ژاپن داراي 45 و انگلستان داراي 6 نیروگاه از این دست هستند.
درسالهای اخیر استفاده از پنلهای خورشیدی شناور در جهان در حال گسترش بوده است. پنلهای خورشیدی شناور میتواند روش مناسبی برای جلوگیری از تبخیر آب در مخازن سدها درمناطقی که شدت تبخیر در آنها زیاد است باشد.
در عین حال این روش می تواند با تولید انرژی پاک، منافع مضاعفی را درراستای توسعه این نوع انرژی ایجاد نماید. اگرچه متوسط میزان تبخیر از مخازن سدهای کشور تنها در حدود 5 درصد بوده و رقم قابل توجهی نیست، اما لازم است در مناطقی نظیر بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان وگلستان که مخازن برخی سدها میزان تبخیر بالایی به نسبت میانگین کشور دارند به طریقی از تبخیر آب تنظیمی باارزش در این مخازن جلوگیری شود. 
در عين حال درخصوص طرحهاي توسعه سد هاي مخزني نيزباید تدابیری در این خصوص اندیشیده شود. لذا بررسی استفاده از پنلهای خورشیدی شناور می تواند به عنوان طرح مکمل دردستور کار وزارت نیرو قرار گیرد.
در همین خصوص ماهنامه دنیای پردازش نوشت: در این طرح توجه به چند نکته ضروری است:

الف( اگرچه استفاده از این پنلهای خورشیدی منافع متعددی را در پی دارد، استفاده از آنها بدون مطالعه دقیق شرایط فنی و توجیه اقتصادی آنها از دیدگاه ملی، می تواند منجر به عدم موفقیت در اجرای این طرحها گردد.
ب( همانطور که در متن مقاله به آن اشاره شد بزرگترین نیروگاه خورشیدی شناور در حال بهرهبرداری در جهان 20 مگاوات ظرفیت داشته و پیشنهاد میشود طرحهای اولیه در کشور ابتدا با ظرفیتهای پایین مورد استفاده قرار گیرد تا پس از شناسايي كامل مسایل فني اين نوع نيروگاهها،سرمايه گذاري روي ظرفيتهاي باالتر اين نوع نيروگاهها صورت پذیرد.
ج( با توجه به تعرفه های مناسب خرید تضمینی برق از نیروگاه های خورشیدی زیر 10 مگاوات احداث این نیروگاه ها میتواند برای سرمایه گذاران بخش خصوصی جذاب باشد.
 در عین حال برای تشویق این سرمایه گذاران می توان منافع ناشی ازعدم تبخیر آب را نیز متناسب با حجم آب استحصالی از این روش به آنها اختصاص داد.
د( از آنجا که قوانین مربوط به نیروگاههای خورشیدی متمرکز بر نوع زمینی این نیروگاههاست، لذا اصلاحاتی در این قوانین با منظور نمودن نوع شناور نیروگاههای خورشیدی، ضروری است.


t_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
fr_img
fr_img