کد خبر : ۷۳۰۱۴۴
زمان انتشار :

اختصاصی/ گزارش

ضرورت توجه به ایجاد فرصت های قانونی تبدیل واحدهای حرارتی به سیکل ترکیبی در سال 1400

ضروری است تا سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادهای تصمیم گیر و تأثیرگذار در تصویب و اجرای قوانین، در قالب قانون بودجه سال 1400، در جهت رفع موانع اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید و همچنین ایجاد فرصت های قانونی جدید برای تبدیل واحدهای حرارتی به سیکل ترکیبی اقدام کنند.

ضرورت توجه به ایجاد فرصت های قانونی تبدیل واحدهای حرارتی به سیکل ترکیبی در سال 1400

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نیرو نیوز ، این روزهاد شاهد رد کلیات بودجه در صحن علنی مجلس و ادامه رایزنی های دولتمردان و نمایندگان مجلس برای رفع مشکلات بودجه و تصویب قانون بودجه سال 1400 هستیم.

چه این رایزنی ها در سال جاری به نتیجه رسیده و شاهد تصویب قانون بودجه سال آینده در روزهای باقی مانده از سال جاری باشیم و چه طبق پیش بینی ها، بودجه سه دوازدهم تصویب شده و قانون بودجه 1400 در بهار سال آینده بررسی و تصویب شود، سرانجام این قانون تصویب و ابلاغ خواهد شد.

از آنجایی که قانون بودجه سال آینده، اولین و می توان گفت مهمترین قانونی است که علاوه بر جهت دهی به فعالیت دولت دوازدهم در نیمه نخست سال 1400، دولت سیزدهم نیز باید فعالیت هایش در نیمه دوم سال 1400 را بر اساس آن تنظیم کرده و انجام دهد؛ توجه به ضروریات در این قانون بسیار حائز اهمیت است.

یکی از ضروری ترین اقدامات لازم در بخش انرژی کشور، تبدیل نیروگاه های سیکل ساده به سیکل ترکیبی است که این ضرورت یا در سنوات قبل در قوانین سالیانه بودجه به خوبی مورد توجه قرار نگرفته و یا اگر قوانینی در جهت تسهیل تحقق این ضرورت، تصویب و ابلاغ شده، در مقام عمل، بهره گیری لازم از فرصت ایجاد شده توسط این قوانین صورت نگرفته است.

می توان با تبدیل واحدهای سیکل ساده گازی کشور به سیکل ترکیبی، بیش از 6000 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کرد، بدون آنکه نسبت به شرایط فعلی، مصرف سوخت نیروگاهی افزایش یابد.

حال که در روزهای بررسی کلیات و جزئیات لایحه بودجه برای تصویب قانون بودجه سال 1400 هستیم، بهتر است تمامی تصمیم گیران کشور از نمایندگان مجلس یا بخش های مختلف اثرگذار دولت، روی ضرورت ایجاد این تغییر در نظام تأمین انرژی کشور توجه لازم را داشته باشند.

سازمان برنامه و بودجه یکی از مهمترین ارکان دولت است که می تواند با شناخت ضرورت تبدیل واحدهای سیکل ساده به سیکل ترکیبی، هم در جریان اصلاح لایحه بودجه و هم در اجرایی شدن مفاد قانونی آن در جهت تحقق این ضرورت، نقش اصلی را ایفا کند.

ماده 12 قانون رفع موانع تولید یکی از بهترین فرصت های ایجاد شده در قالب قانون برای تبدیل واحدهای سیکل ساده گازی به سیکل ترکیبی بود که در مقام اجرا با مشکلات متعدد مواجه شد و اگر سازمان برنامه و بودجه در زمینه ضرورت تبدیل واحدهای حرارتی به سیکل ترکیبی شناخت کافی را داشت، شاید شاهد رفع موانع اجرای این ماده قانونی بودیم.

در قالب قانون ماده 12 رفع موانع تولید، این امکان فراهم شده تا در صورت اجرای پروژه هایی که به صرفه جویی مصرف سوخت، همچون پروژه های تبدیل واحدهای سیکل ساده گازی به سیکل ترکیبی، به میزان سوخت صرفه جویی شده، به سرمایه گذاران این طرح ها، پرداختی صورت بگیرد که تا امروز از محل سوخت صرفه جویی شده، هیچ پرداختی به سرمایه گذاران طرح های تبدیل واحدهای حرارتی به سیکل ترکیبی، صورت نگرفته است و همین مسئله، مهمترین مانع ادامه سرمایه گذاری در این بخش شده است.

ضروری است تا سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادهای تصمیم گیر و تأثیرگذار در تصویب و اجرای قوانین، در قالب قانون بودجه سال 1400، در جهت رفع موانع اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید و همچنین ایجاد فرصت های قانونی جدید برای تبدیل واحدهای حرارتی به سیکل ترکیبی اقدام کنند.

مرور هشت تبصره مهم ماده 12 قانون برنامه و بودجه می تواند به شناخت بیشتر این قانون اثرگذار کمک کند.

تبصره1- توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان‌بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرحهایی که نیاز به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. شورای اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت یک‌ماه پس از وصول هر طرح به دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تکلیف کند.

تبصره2- صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل موظفند به طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی این ماده با اولویت، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.

تبصره3- درمواردی‌که سرمایه‌گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه‌های عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد به عهده دولت است.

وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه‌گذار یا اقدام‌کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه‌ها، حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و شرکتهای تابعه موظفند به سرمایه‌گذار یا اقدام‌کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند. در مواردی که در اثر سرمایه‌گذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاههای اجرائی یا شرکتهای دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاههای اجرائی یا شرکتهای دولتی مربوط است.

حکم این تبصره شامل بندهای(الف) و(ب) ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌گردد.

تبصره 4- بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند(ت) این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرحها در قوانین بودجه سنواتی صورت می‌گیرد.

تبصره 5- در اجرای بندهای این ماده اولویت با سرمایه‌گذارانی است که نفت خام، میعانات گازی و یا فرآورده‌های نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول می‌کنند.

تبصره 6- ارزش سوخت و یا انرژی صرفه‌جویی‌شده براساس نوع و ترکیب سوخت مصرفی در دوره یکسال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قیمتهای صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور می‌شود.

تبصره 7- به وزارتخانه‌های مذکور اجازه داده می‌شود درصورت نیاز آب، برق، گاز و فرآورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای تولید یا صرفه‌جویی‌شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و برای سایر موارد به قیمتهای غیریارانه‌ای از آنان و یا سایر سرمایه‌گذاران در این زمینه خریداری یا برای ایجاد اشتغال و اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر استان و هر شهرستان سرمایه‌گذاری کنند. در صورت تمایل سرمایه‌گذار می‌تواند کالا یا خدمت تولید یا صرفه‌جویی‌شده را در داخل یا خارج به فروش برساند.

تبصره 8- به منظور کاهش هزینه‌ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه‌ای به وزارتخانه‌های مذکور و شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط به آنها در این ماده اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فرآورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان، متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد.

انتهای پیام/

ثبت نظرات
captcha

باقیمانده سود سهام عدالت تا پایان ماه رمضان واریز می‌شود

پیامدهای گنجاندن ۲ میلیون تن LPG در سبد سوخت کشور چیست؟

امسال احتمالا کم‌بارش‌ترین سال در ۵۰ سال اخیر خواهد شد/ وضعیت ذخایر سدها آنچنان وخیم نیست

24 ماه تا بهره برداری از بخش گازی نیروگاه جدید بعثت

 4 روش تامين برق پيش روي استخراج كنندگان رمز ارز

افزایش تقاضای سوخت هند در مارس ۲۰۲۱

برنامه‌ سازگاری با کم‌آبی استان خوزستان تصویب شد

روسیه: همه‌گیری ویروس کرونا همچنان تا ۲۰۲۴ بر تقاضای نفت تأثیر می‌گذارد

تولید گاز طبیعی در اروپا 23 درصد در 2020 کاهش داشت

راندمان نیروگاه‌های حرارتی ایران به 39 درصد رسید/ رکورد راندمان واحدهای تولید برق حرارتی شکسته شد

متخصصان ایرانی توانمند در تعمیر انواع توربین و تجهیزات نیروگاهی

ایران نفتکش توقیف شده کره جنوبی را آزاد کرد

نخستين جلسه استاني مديريت بار صنعتي و كشاورزي برگزار شد

پیش بینی افزایش ۳۰ درصدی قیمت بنزین آمریکا در فصل تابستان

هند خرید نفت از عربستان را به خاطر افزایش قیمت کاهش می‌دهد

سبقت چین از آمریکا در فناوری انرژی های تجدیدپذیر

احتمال تعطیلی ۷ تا ۱۰ روزه تهران به‌دلیل وضعیت قرمز کرونا

نظر وزیر نیرو در خصوص تأمین آب و برق تابستان ۱۴۰۰ / تصمیم جدید برای تولیدکنندگان رمز ارز

بهره برداری از ۸۱۴۲ پروژه توزیع برق/ اردکانیان: گزارش مسئولین به مردم باید گزارش بدهکار به صاحب مال باشد

افزایش تعرفه پیک بحران در انتظار تصویب هیأت دولت

ذخیره آب سد زاینده‌رود به ۲۴ درصد رسید/ صرفه‌جویی نکنیم تابستان سختی در انتظار است

استاندارد ایمنی مبدل‌های توان برای سامانه‌های قدرت فتوولتائیک تدوین می‌شود

هشدار آبفای تهران در مورد کلاهبرداری در پوشش ماموران آبفا

آبگیری تنها ۴۰ درصد مخازن سدهای خوزستان / در خشکسالی هستیم

3 قرارداد ساخت تجهیزات جمع‌آوری گازهای مشعل امضا شد

جمع‌آوری ۱۶۰۰ میلیون فوت مکعب گازهای مشعل در دستور کار نفت

تولید برق با سوخت میعانات گازی با موفقیت در جنوب کشور انجام شد

تزریق نفت به خط لوله گوره به جاسک تا ۱ ماه آینده / خرید تضمینی تولیدات صنعتی در نفت آغاز می‌شود

خانواده بزرگ وزارت نیرو در سال ۹۹ کارنامه درخشانی از خود باقی گذاشت

تعداد روستاهای برق دار کشور به 57 هزار و 708 روستا رسید

برداشتن گامی مهم در توسعه بخش انتقال و فوق توزیع برق

رئیس حوضه آبریز دریاچه ارومیه منصوب شد

افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به ۴۲۰۰۰۰۰ تومان

تناقض آشکار در متن قانون بودجه با یک سند بالادستی/ گاز مایع به سبد سوخت خودروها بیاید یا نیاید؟

چگونه مراجعه مردم به شرکت های توزیع برق صفر شد؟