گزارش تصویری/افتتاح پاویون ایران در اکسپو 2017قزاقستان

اخبار نمایشگاه- پاویون ایران رسما از 20خرداد ماه توسط نعمت‌زاده وزیرصنعت، معدن و تجارت و اسفهبدی مدیر عامل شرکت نمایشگاهی بین المللی تهران افتتاح شد.

افتتاح پاویون ایران در اکسپو 2017قزاقستان
افتتاح پاویون ایران در اکسپو 2017قزاقستان
افتتاح پاویون ایران در اکسپو 2017قزاقستان
افتتاح پاویون ایران در اکسپو 2017قزاقستان
افتتاح پاویون ایران در اکسپو 2017قزاقستان
افتتاح پاویون ایران در اکسپو 2017قزاقستان
افتتاح پاویون ایران در اکسپو 2017قزاقستان
افتتاح پاویون ایران در اکسپو 2017قزاقستان
افتتاح پاویون ایران در اکسپو 2017قزاقستان
افتتاح پاویون ایران در اکسپو 2017قزاقستان
افتتاح پاویون ایران در اکسپو 2017قزاقستان
افتتاح پاویون ایران در اکسپو 2017قزاقستان
افتتاح پاویون ایران در اکسپو 2017قزاقستان
افتتاح پاویون ایران در اکسپو 2017قزاقستان
کلید واژه :

نمایشگاه

،

اکسپو

،

قزاقستان

،

آستانه

،

نعمت زاده

،

وزارت صنعت

،

اسفهبدی

،

نمایشگاه بین المللی تهران

ثبت نظرات
captcha