گزارش تصویری/آماده‌سازی بزرگترین نمایشگاه هوایی دنیا

اخبار نمایشگاه- آماده‌سازی نمایشگاه بین‌المللی هوا فضا "ماکس-۲۰۱۷"، بزرگترین نمایشگاه هوایی دنیا که هرساله در شهر مسکو برگزار می‌شود.

آماده‌سازی بزرگترین نمایشگاه هوایی دنیا
آماده‌سازی بزرگترین نمایشگاه هوایی دنیا
آماده‌سازی بزرگترین نمایشگاه هوایی دنیا
آماده‌سازی بزرگترین نمایشگاه هوایی دنیا
آماده‌سازی بزرگترین نمایشگاه هوایی دنیا
آماده‌سازی بزرگترین نمایشگاه هوایی دنیا
آماده‌سازی بزرگترین نمایشگاه هوایی دنیا
آماده‌سازی بزرگترین نمایشگاه هوایی دنیا
کلید واژه :

مسکو

،

نمایشگاه هوایی دنیا

ثبت نظرات
captcha