گزارش تصویری/این نمایش شما را «هوایی» می‌کند

اخبار نمایشگاه- نمایشگاه تخصصی هوافضای روسیه با عنوان سالن بین‌المللی هوانوردی و فضا (MAKS) یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های هوافضا می‌باشد که هر دو سال یک بار در حومه مسکو در شهر ژوکوفسکی برگزار می‌گردد.

این نمایش شما را «هوایی» می‌کند
این نمایش شما را «هوایی» می‌کند
این نمایش شما را «هوایی» می‌کند
این نمایش شما را «هوایی» می‌کند
این نمایش شما را «هوایی» می‌کند
این نمایش شما را «هوایی» می‌کند
این نمایش شما را «هوایی» می‌کند
این نمایش شما را «هوایی» می‌کند
این نمایش شما را «هوایی» می‌کند
این نمایش شما را «هوایی» می‌کند
این نمایش شما را «هوایی» می‌کند
این نمایش شما را «هوایی» می‌کند
این نمایش شما را «هوایی» می‌کند
کلید واژه :

نمایشگاه

،

مسکو

،

تصاویر

،

شهر ژوکوفسکی

،

هوافضای روسیه

،

سالن بین‌المللی هوانوردی و فضا (MAKS)

ثبت نظرات
captcha