در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

گزارش تصویری/نشست خبری معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری آبفای کشور در تاریخ 99/10/25

در تاریخ بیست و پنجم دی ماه سال 99 نشست خبری معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری آبفای کشور در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران با حضور رسانه های جمعی برگزار شد

نشست خبری معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری آبفای کشور در تاریخ 99/10/25
کلید واژه :

شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

،

نشست خبری

،

نمایشگاه آب

،

حمیدرضا کشفی

،

معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری آبفای کشور

ثبت نظرات
captcha