گزارش تصویری/امضای سند جامع همکاری های ۲۵ ساله توسط وزیران امور خارجه ایران و چین در تاریخ 7 فروردین 1400

وانگ ئی، وزیر امور خارجه چین ۷ فروردین ماه با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار وزیران امور خارجه ایران و چین ،سند جامع همکاری های ۲۵ ساله بین دو کشور را به امضا رساندند.

امضای سند جامع همکاری های ۲۵ ساله توسط وزیران امور خارجه ایران و چین در تاریخ 7 فروردین 1400
امضای سند جامع همکاری های ۲۵ ساله توسط وزیران امور خارجه ایران و چین در تاریخ 7 فروردین 1400
امضای سند جامع همکاری های ۲۵ ساله توسط وزیران امور خارجه ایران و چین در تاریخ 7 فروردین 1400
امضای سند جامع همکاری های ۲۵ ساله توسط وزیران امور خارجه ایران و چین در تاریخ 7 فروردین 1400
کلید واژه :

ایران

،

چین

،

سند همکاری ایران و چین

ثبت نظرات
captcha