کد خبر : 724375
زمان انتشار : 10:03:00 - 1397/10/21
23 انتصاب در 21 شرکت آبفا کشور در طول 4 ماه !
بررسی ها حکایت از بازار داغ انتصاب ها در شرکت های آب و فاضلاب کشور دارد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نیرو نیوز ،بررسی ها حکایت از آن دارد که در طول کمتر از 4 ماه، 23 انتصاب در 21 شرکت آب و فاضلاب شهری رخ داده است .

این آمار از سایت شرکت آب و فاضلاب کشور استخراج شده است.

این انتصاب ها به قرار زیر است:

انتصاب آقای عادل حرباوی به عنوان سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان۱۳۹۷/۱۰/۱۹
انتصاب آقای خلیل یکتاپرست به عنوان سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان۱۳۹۷/۱۰/۱۵
انتصاب آقای عبدالحمید حمزه پور به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر۱۳۹۷/۱۰/۱۱
انتصاب آقای روح اله طاهریان پور به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر۱۳۹۷/۱۰/۱۱
تمدید انتصاب آقای مهندس علیرضا جزء قاسمی به عنوان مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان زنجان۱۳۹۷/۱۰/۰۸
تمدید انتصاب آقای مهندس علیرضا تخت شاهی به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه۱۳۹۷/۱۰/۰۸
تمدید انتصاب آقای مهندس هاشم امینی به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
انتصاب آقای مهندس محسن صادقیان به عنوان عضو اصلی (نماینده استانداری) هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان یزد۱۳۹۷/۰۸/۳۰
انتصاب آقای علیرضا قاسمی به عنوان سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان۱۳۹۷/۰۸/۰۶
انتصاب آقای علیرضا رضوی به عنوان سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی۱۳۹۷/۰۸/۰۶
انتصاب آقای سیدهادی موسوی بفروئی به عنوان عضو ترک تشریفات مناقصه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد۱۳۹۷/۰۸/۰۶
تمدید انتصاب آقای اسرفیل نیازی به عنوان عضو اصلی (نماینده استانداری) هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان زنجان۱۳۹۷/۰۸/۰۶
انتصاب آقای روح اله طاهریان پور به عنوان سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر۱۳۹۷/۰۸/۰۶
انتصاب آقای شهرام کهریزی به عنوان عضو اصلی (نماینده استانداری) هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه۱۳۹۷/۰۸/۰۶
تمدید انتصاب آقای علی رشیدی به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان۱۳۹۷/۰۷/۲۹
تمدید انتصاب آقای فیض اله پاسره به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد۱۳۹۷/۰۷/۲۹
تمدید انتصاب آقای علی صمدنژاد خانقاه به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی۱۳۹۷/۰۷/۲۹
تمدید انتصاب آقای علی بوستانی به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس۱۳۹۷/۰۷/۲۹
تمدید انتصاب آقای عبدالحسین حسن زاده به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان البرز۱۳۹۷/۰۷/۲۹
تمدید انتصاب آقای مهندس یوسف عرفانی نسب به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی۱۳۹۷/۰۷/۲۹
تمدید انتصاب آقای محمد فاتحی میبدی به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد۱۳۹۷/۰۷/۲۹
انتصاب آقای حسین اسماعیلیان به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد۱۳۹۷/۰۷/۲۹
انتصاب آقای عباس مهری به عنوان سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی۱۳۹۷/۰۷/۲۹