کلید واژه :

هریس

،

نیروگاه

،

نیروگاه هریس

،

راندمان

،

بازده

،

رئیس جمهور


ثبت نظرات
captcha